Rekrutacja


Informujemy, że nabór do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznych systemów rekrutacji. W bieżącym roku rozpoczynamy elektroniczny nabór do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Aplikacja umożliwiająca zapoznanie się z ofertą edukacyjną gimnazjów oraz wprowadzania podań zostanie uruchomiona 27 kwietnia 2015 r. pod adresem:
www.bydgoszcz-gim.edu.com.pl

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016


Na podstawie regulaminu rekrutacji do Gimnazjum nr 22 absolwenci szkół podstawowych zameldowani lub zamieszkali w obwodzie gimnazjum przyjmowani są z urzędu ( zasięg obwodu

W terminie określanym corocznie przez Kuratora Oświaty i podanym na stronie internetowej szkoły, należy złożyć zgłoszenie (wersja doc) rodziców do przyjęcia dziecka do G22.

Uczniowie szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem Gimnazjum nr 22 przyjmowani są w miarę wolnych miejsc, po spełnieniu określonych w regulaminie warunków na podstawie wniosku (wersja doc) rodziców o przyjęcie dziecka do szkoły.